Κωδικός 1514640
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι
Κωδικός 1514650
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι
Κωδικός 1514660
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι
Κωδικός 1514670
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι
Κωδικός 1514670
Επεκτεινόμενο ξύλινο τραπέζι