Μεταλλικός Καναπές Κρεβάτι Ίκαρος
Μεταλλικός Καναπές Κρεβάτι Ομορφέας
Μετταλικός Καναπές Κρεβάτι Αφροδίτη
Μεταλλικός Καναπές Κρεβάτι Ηλέχτρα
Μεταλλικός Καναπές Κρεβάτι Άριαθνη
Μεταλλικός Καναπές Κρεβάτι Αθηνά