Κουκέτα με προστατευτικό, σκάλα αποθηκευτικό χώρο και συρτάρια δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα με προστατευτικό, σκάλα αποθηκευτικό χώρο και συρτάρια δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα με προστατευτικό, σκάλα αποθηκευτικό χώρο διάδρομο και τρίτο κρεβάτι δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα με προστατευτικό, σκάλα μεταλλική δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα γραφείο με προστατευτικό, ντουλάπα συρταριέρα, και ραφιέρα δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα χαμηλή με προστατευτικό, σκάλα αποθηκευτικό χώρο και συρτάρια δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις
Κουκέτα χαμηλή με δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις