Γραφείο με προσθήκη επικαθημενης βιβλιοθήκης, στήλης και ραφιέρα σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια
Γραφείο με προσθήκη στήλης σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια
Γραφείο με προσθήκη επικαθημενης βιβλιοθήκης, στήλης και ραφιέρα σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά κομμάτια